Działania i ich koszty w modelu zasobowo-procesowego rachunku kosztów