Controlling kosztów i rentowność klientów z wykorzystaniem koncepcji pięciu podstawowych poziomów kosztów (PPPK)

Chcesz rozpatrywać koszty w ujęciu stopni, których zadaniem jest zapewnienie rozdzielczości informacji wynikowej? Chcesz uznawać określone zakresy informacji za istotne lub nieistotne dla podejmowanych decyzji biznesowych? Zobacz jakie możliwości daje koncepcja pięciu podstawowych poziomów kosztów!

Celem artykułu jest zapoznania czytelników z wielostopniową prezentacją informacji wynikowej, która zakłada rozpatrywanie kosztów oraz wyników w ujęciu stopni, których zadaniem jest zapewnienie rozdzielczości informacji wynikowej i umożliwienie uznawania określonych zakresów informacji za istotne lub nieistotne dla rozważanego scenariusza decyzyjnego kosztów.

O artykule

Artykuł na praktycznym przykładzie omawia założenia wielostopniowego prezentowania informacji wynikowych o kosztach i rentowności klientów z wykorzystaniem koncepcji pięciu podstawowych poziomów kosztów (PPPK) oraz założeń zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA). Artykuł opublikowany został na łamach czasopisma Finanse i Controlling (57/2018). Zachęcamy do lektury!

Przeczytaj artykuł dr Tomasza M. Zielińskiego - Zieliński T.M.: Controlling kosztów i rentowność klientów z wykorzystaniem koncepcji pięciu podstawowych poziomów kosztów (PPPK) - F+C-nr.57-2018