Controlling kosztów i rentowność klientów z wykorzystaniem koncepcji pięciu podstawowych poziomów kosztów (PPPK)

Przeczytaj artykuł dr Tomasza M. Zielińskiego i dowiedz się jak wykorzystanie koncepcji pięciu podstawowych poziomów kosztów wpływa na wzrost efektywności przedsiębiorstwa.

Przesłanki do wdrożenia ZPRK i platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster® w Euro-tax.pl S.A.

Film omawia jakie były przesłanki do wdrożenia zasobowo-procesowego rachunku kosztów i platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster® w Grupie Euro-tax.pl S.A.

Spirala śmierci kosztów stałych, a rentowność produktów

Przeczytaj artykuł dr Tomasza M. Zielińskiego i dowiedz się jak rozwiązać problem wyodrębniania kosztów niewykorzystanych zasobów w Twoim przedsiębiorstwie!

Wdrożenie zasobowo-procesowego rachunku kosztów ZPRK/RCA

Jakimi potrzebami kierują się przedsiębiorstwa przy wdrożeniu zaawansowanych rachunków kosztów? Na jakie problemy napotykają? Jak wybrać najlepsze rozwiązanie?